Tầng 5 – VIT Tower, 519 Kim Mã, Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội. Chúng tôi xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tiện việc liên hệ.Xin trân trọng cảm ơn.